Om oss

Det här är familjeföretaget som ägs och drivs av Åsa Backlund med familj. Fastighetsverksamheten grundades och drevs under många år av Erik-Anund Hallin, som var Åsas far.

Vi har lägenheter och lokaler i Örnsköldsvik.

Moderbolaget EAH Fastigheter AB äger dotterbolagen Bo Bra i Örnsköldsvik AB, Bo Bra Kph AB, Bo Bra Tjädern AB samt Bo Bra Vildrosen AB.

2 fastigheter ingår i Bo Bra i Örnsköldsvik AB, de finns på adresserna Lasarettsgatan 23 samt Storgatan 32/Nytorgsgatan 7.

Vår fastighet på Bergsgatan 12/Storgatan 27 ligger i bolaget Bo Bra Kph AB.
Fastigheterna på Storgatan 49, Solgårdsgatan 19 och 20 ingår i Bo Bra Tjädern AB

Riksbyggen förvaltar husen i Bo Bra Kph AB samt Bo Bra Tjädern AB.

Vi stöder Hoppets Stjärnas arbete.

Boken ute nu!

Historien om Erik Hallin och Erik-Anund Hallin.
Boken Hallins Historia

Boken finns att köpa nu. Kontakta oss för mer information!

Det här är berättelsen om två män, far och son. Två män vilkas liv var tidstypiska, de var barn av sin tid som man brukar säga, och samtidigt unika. Två män vilkas inflytande påverkat många. Deras liv präglades av tron på framtiden, av förmågan att fatta beslut, av förmågan att se till helheten utan att missa detaljerna, av ambition och målmedvetenhet, av tron på det fria ordet, individens möjligheter och av ansvaret för andra. Jag önskar att deras liv ska fortsätta vara till inspiration trots att de gått ur tiden. Här är ett försök att bevara minnet av far och farfar till efterkommande.

/Åsa Backlund (f. Hallin)

GDPR
Alla personuppgifter vi samlar in har vi för att kunna hantera intresseanmälningar, hyresgästavtal och ärenden kring förvaltningen av bostäder och lokaler. I de fall som dina personuppgifter lämnas ut till tredje part är det endast för att vi skall kunna uppfylla våra förpliktelser enligt avtal och lag. Det kan t.ex. ske till vår förvaltare Riksbyggen så att de kan hantera hyresavisering och felanmälan, eller till entreprenörer som behöver telefonnummer till hyresgäster för att kunna utföra service där. Vi följer reglerna i GDPR. För frågor, kontakta oss gärna.