Klimatsmart, hur hjälps vi åt?

Bo Bra arbetar för att skapa attraktiva och hållbara miljöer där människor vill leva, arbeta och vistas – idag och i framtiden.

Vi är öppna för hyresgästers initiativ till minskad miljöpåverkan samtidigt som vi själva successivt arbetar för mer klimatsmarta lösningar i våra fastigheter. Vi har t.ex. installerat snålspolande munstycken på kranar eller snålspolande kranar i alla lägenheter. Vi kontrollerar att toaletter inte står och rinner. Vi justerar toaletter så att de spolar med färre liter vatten åt gången.
Vi har isolerat vind och innertak för att minska värmeförbrukningen. Termostater justeras och kontrolleras för att inte slösa på energin.
Belysning i trapphus, källare och tvättstugor byts successivt mot LED-belysning.
Vi tillhandahåller insamling av matavfall i samtliga fastigheter samt källsortering av annat material (glas, tidningspapper, pappersförpackningar m.m.) på utvalda adresser. Dessutom köper vi bara klimatsmart el.

Steg för steg försöker vi göra skillnad och vi har bara börjat.

Hyresgäster som vill vara med på resan kan t.ex. tänka på:

  • Vattenbesparing – Inte låta vattnet rinna i onödan, felanmäla rinnande toalett eller droppande kran, fyll tvättmaskinen, duscha istället för att bada. När det är dags att handdiska är det största misstaget att många diskar under rinnande vatten. Fyll istället upp diskhon med varmt vatten och diskmedel för att kunna diska där. Fyll även en balja med vatten på sidan att skölja av disken i.
  • Elanvändning – teckna ett elabonnemang där du inte köper el från fossilt bränsle, släcka lampor, byt ut glödlampor till lågenergialternativ, häng tvätten istället för att tumla den, vädra tvätten istället för att tvätta den, fyll diskmaskinen, lägg locket på kastrullen när du kokar på spisen, använd kastruller som har samma storlek som plattan, frosta av frysen, stäng av Standby (en tv eller laddare drar el även när den inte används).
  • Värme – sänk temperaturen. Nästan 40 procent av all energi som produceras i Sverige går till uppvärmning av byggnader. Tänk på att ställa termostaten på radiatorn med sunt förnuft och inte vädra längre än nödvändigt då det är kall ute, flytta ut möbler och gardiner en bit från elementen så att luften kan cirkulera, placera inte sängen direkt under ett fönster (det blir kallras och du upplever rummet som kallare).
  • Sopsortering – Separera matavfall, pappersförpackningar, tidning, glas, plast, metall, batterier etc från övrigt avfall. (Ur matavfallet som samlas in i Örnsköldsvik utvinns fordonsgas samt växtnäring som kan användas som gödsel).
  • Rengöringsmedel – välj miljövänliga rengöringsmedel för städning och tvätt samt kroppsprodukter utan onödiga tillsatser. Enligt Miva så är vattnet mjukt i vår kommun. Därför kan du använda den lägsta doseringen då tvätt- och diskmedel löddrar lätt.

<< Tillbaka till FAQ sidan