Om oss

Det här är familjeföretaget som ägs och drivs av Åsa Backlund med familj. Fastighetsverksamheten grundades och drevs under många år av Erik-Anund Hallin, som var Åsas far.

Vi har lägenheter och lokaler i Örnsköldsvik.

Moderbolaget EAH Fastigheter AB äger dotterbolagen Bo Bra i Örnsköldsvik AB, Bo Bra Kph AB, Bo Bra Tjädern AB samt Bo Bra Vildrosen AB.

2 fastigheter ingår i Bo Bra i Örnsköldsvik AB, de finns på adresserna Lasarettsgatan 23 samt Storgatan 32/Nytorgsgatan 7.

Vår fastighet på Bergsgatan 12/Storgatan 27 ligger i bolaget Bo Bra Kph AB. Fastigheterna på Storgatan 49, Solgårdsgatan 19 och 20 ingår i Bo Bra Tjädern AB

Riksbyggen förvaltar husen i Bo Bra Kph AB samt Bo Bra Tjädern AB.

Vi stöder Hoppets Stjärnas arbete.

GDPR
Alla personuppgifter vi samlar in har vi för att kunna hantera intresseanmälningar, hyresgästavtal och ärenden kring förvaltningen av bostäder och lokaler. I de fall som dina personuppgifter lämnas ut till tredje part är det endast för att vi skall kunna uppfylla våra förpliktelser enligt avtal och lag. Det kan t.ex. ske till vår förvaltare Riksbyggen så att de kan hantera hyresavisering och felanmälan, eller till entreprenörer som behöver telefonnummer till hyresgäster för att kunna utföra service där. Vi följer reglerna i GDPR. För frågor, kontakta oss gärna.